D.U.K MEDIKAMS

 1. Kokios turizmo paslaugos kompensuojamos valstybės?

Apgyvendinimo paslaugos, organizuotos turistinės kelionės ir turizmo paslaugų rinkiniai, kuriuos gali sudaryti pervežimo, transporto priemonių nuomos, apgyvendinimo ir kitos neatsiejamos paslaugos, pavyzdžiui – maitinimas, sveikatingumo paslaugos ir bilietai į lankytinus objektus, ir kitos paslaugos. Įsigytos paslaugos gali būti teikiamos tik Lietuvos teritorijoje.

 1. Kas gali įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?

Licencijuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai:

– Slaugos praktikos licenciją, akušerijos praktikos licenciją ar medicinos praktikos licenciją, galiojusią ekstremalios padėties metu, turintys sveikatos priežiūros specialistai.
– Karantino metu sveikatos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartis su Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritoriniais skyriais, privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis, dirbę burnos priežiūros praktikos licenciją arba odontologijos praktikos licenciją turintys specialistai.

Nelicencijuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai:

– Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Laisvės atėmimo vietų ligoninės sąrašuose, pateiktuose oficialiu raštu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, nurodyti sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantys asmenys, kurie, esant koronaviruso pandemijos sukeltai ekstremaliajai padėčiai, dirbo pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punkte nurodytas profesijas.
– Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, karantino metu dirbę Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 ir 15 straipsniuose apibrėžtose institucijose, kurių sąrašus sudaro Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
– Kiti darbuotojai, dėl karantino metu padidėjusio darbo krūvio įtraukti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Laisvės atėmimo vietų ligoninės ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sąrašus.

Licencijuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai į paslaugų teikėjus gali kreiptis su galiojančios licencijos numeriu.
Nelicencijuotiems sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteikiami turizmo paslaugos kuponai. Turizmo paslaugų kuponai su unikaliu serijos numeriu yra dokumentas, patvirtinantis galimybę pasinaudoti kompensacija. Turizmo kuponais pasinaudoti galima nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.

 1. Kaip man sužinoti, ar galiu naudotis valstybės kompensuojamomis paslaugomis?

Slaugos praktikos licenciją, akušerijos praktikos licenciją ar medicinos praktikos licenciją licencijos turintys specialistai savo licencijos galiojimą gali pasitikslinti www.licencijavimas.lt.

Burnos priežiūros praktikos licenciją arba odontologijos praktikos licenciją turintys specialistai, norintys pasinaudoti priemone, turėtų įsitikinti, ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose jie dirbo karantino metu, yra sudariusios sutartis su Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritoriniais skyriais ir ar privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis, karantino metu jie turėjo darbo krūvio.

Nelicencijuotus sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus iki rugsėjo 1 d. pasieks vardiniai turizmo paslaugų kuponai su unikaliu serijos numeriu – tai dokumentas, patvirtinantis galimybę pasinaudoti kompensacija. Turizmo paslaugų kuponus jų gavėjams perduos sąrašus pateikusios institucijos: Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Laisvės atėmimo vietų ligoninės ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Turizmo kuponais pasinaudoti galima nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.

 1. Ar sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, kuriems priklauso valstybės kompensuojamos turizmo paslaugos, sąrašai skelbiami viešai?

Ne, sąrašai neviešinami.

 1. Nuo kada galima pasinaudoti valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugomis?

Valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugomis pasinaudoti galima nuo šių metų rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.

 1. Nuo kada galima užsisakyti turizmo paslaugas?

Paslaugų teikimas galimas nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.
Turizmo paslaugas užsakyti galima patikrinus sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų duomenis internetiniame įrankyje paslaugų gavėjams identifikuoti. Licencijas galima tikrinti nuo rugpjūčio 21 d., turizmo paslaugų kuponų tikrinimo funkcija prieinama nuo rugsėjo 1 d.

 1. Kokia suma už suteiktas turizmo paslaugas kompensuojama valstybės?

Valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų vertė vienam sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojui – 200 eurų su PVM.

 1. Ar galima įsigyti turizmo paslaugų už mažesnę sumą?

Galima, tačiau nepanaudota dalis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams nekompensuojama.

 1. Ar galima įsigyti turizmo paslaugų už didesnę sumą?

Galima, tačiau, jei turizmo paslaugų, kuriomis nori pasinaudoti sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas, suma yra didesnė, skirtumą sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojas padengia savo lėšomis.

 1. Ar galima įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas kelis kartus mažesnėmis sumomis?

Ne. Kompensuojamas turizmo paslaugas vienas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali įsigyti tik vieną kartą iš vieno paslaugų teikėjo.

 1. Ar galima įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas iš kelių teikėjų?

Negalima. Valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų suma į dalis neskaidoma, todėl paslaugas galima įsigyti tik iš vieno paslaugų teikėjo. Valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugomis vienas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali pasinaudoti tik vieną kartą, o nepanaudota lėšų dalis nėra kompensuojama.

 1. Į ką reikėtų kreiptis, norint įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, norėdami pasinaudoti valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugoms, turėtų kreiptis į licencijuotą turizmo paslaugų teikėją (apgyvendinimo paslaugų teikėją, vietinio turizmo kelionių organizatorių, kelionių pardavimo agentą arba turizmo paslaugų rinkinio pardavėją), kurio siūlomą turizmo paslaugą ketina įsigyti, registruotą oficialioje projekto svetainėje. Paslaugų teikėjų sąrašas patalpintas čia.

 1. Ar paslaugų užsakymas vyks tiesiogiai?

Taip. Paslaugas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai turėtų užsisakyti tiesiogiai iš turizmo paslaugų teikėjų.

 1. Kur yra skelbiami specialūs pasiūlymai medikams?

Turizmo paslaugų teikėjų svetainėse. Svetainėje www.atostogosmedikams.lt skelbiamame teikėjų sąraše pateikti tik paslaugų teikėjų kontaktiniai duomenys.

 1. Kokius dokumentus reikėtų turėti su savimi? Ką reikės pateikti įsigyjant turizmo paslaugas?

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai turėtų su savimi turėti ir teikėjui pateikti galiojančios licencijos numerį, o jei licencijos neturi, bet patenka į atsakingų institucijų pateiktus nelicencijuotų darbuotojų sąrašus – turizmo paslaugų kuponą. Taip pat būtina su savimi turėti ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams turizmo paslaugų teikėjas taip pat pateiks paslaugos gavėjo sąžiningumo deklaraciją ir paprašys ją pasirašyti.

 1. Kas yra turizmo paslaugų kuponas ir kas juos gauna?

Turizmo paslaugų kuponas suteikiamas į Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Laisvės atėmimo vietų ligoninės ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sudarytus sąrašus įtrauktiems sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams, neturintiems licencijų. Turizmo paslaugų kuponai su unikaliu serijos numeriu yra dokumentas, patvirtinantis galimybę pasinaudoti kompensacija. Turizmo kuponais pasinaudoti galima nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.

 1. Ar turizmo paslaugos kompensuojamos tik sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams ar ir jų šeimos nariams?

Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali įsigyti kompensuojamas turizmo paslaugas tik vieną kartą iš vieno paslaugų teikėjo savo vardu. Užsakant apgyvendinimo paslaugas, apribojimai numerio tipui ir kategorijai nėra taikomi. Paslaugos negali būti perleistos tretiesiems asmenims.

 1. Ar turizmo paslaugų teikėjas gali nustatyti papildomų sąlygų dėl paslaugų naudojimo?

Gali. Paslaugų teikimo sąlygos yra nustatomos paslaugų teikėjo ir paslaugų gavėjo susitarimu. Sutartyje numatytų sąlygų abi šalys privalo laikytis teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Kaip turėčiau elgtis, jeigu man skirto turizmo paslaugų kupono kodo paslaugų teikėjas neranda sistemoje?

Pirmiausia patikrinkite, ar nesumaišėte panašių simbolių (pvz., O ir 0, l ir 1 ar pan.).

Jei kodas tikrai neteisingas, kreipkitės į savo darbovietę. Darbovietės atstovas turėtų išdėstyti problemą ir atsiųsti laišką elektroniniu paštu atostogosmedikams@lithuania.travel. Laiške turi būti nurodytas jūsų vardas, pavardė, kupono numeris ir pridėta kupono kopija. Projekto administratorius išnagrinės situaciją ir nurodys, kaip elgtis toliau.

 1. Kaip turėčiau elgtis, jeigu man skirtame turizmo paslaugų kupone mano vardas užrašytas klaidingai?

Visų pirma, kreipkitės į savo darbovietę ir paaiškinkite problemą. Darbovietės atstovas turėtų paimti klaidingą kuponą ir kartu su paruoštu lydraščiu, kuriame išdėstyta problema, registruotu paštu išsiųsti kuponą projekto administratoriui „Keliauk Lietuvoje“ pataisymui. Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius, Lietuva.

 1. Kaip turėčiau elgtis, jeigu gavau du turizmo paslaugų kuponus?

Valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugomis galite pasinaudoti tik vieną kartą, todėl antrąjį kuponą turėtumėte grąžinti priemonės administratoriui. Kreipkitės į savo darbovietę ir paaiškinkite problemą. Darbovietės atstovas turėtų paimti jūsų kuponą (dublikatą) ir paštu išsiųsti – grąžinti kuponą projekto administratoriui „Keliauk Lietuvoje“. Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius, Lietuva.

 1. Ar galiu atšaukti rezervaciją, kurią atlikau pas paslaugų teikėją?

Pagal šiuo metu galiojantį priemonės aprašą, paslaugos gavėjo užsakytos paslaugos yra neatšaukiamos ir nekeičiamos, nebent su Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėju susitarta kitaip.

 1. Ar įvedus karantiną numatomas priemonės pratęsimas?

Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė atnaujintą priemonės aprašą, kuriuo numatyta priemonės įgyvendinimo terminą pratęsti iki gruodžio 15 d. Atnaujintą dokumentą galite rasti čia.

 1. Kokiomis turizmo paslaugomis galiu pasinaudoti karantino metu?

Karantino laikotarpiu apribotas SPA paslaugų teikimas, viešojo maitinimo paslaugų teikimas bei renginiai, tačiau leidžiama naudotis viešbučių, motelių, apartamentų, sanatorijų, kaimo turizmo sodybų, kempingų ir kt. teikiamomis apgyvendinimo paslaugomis, užsisakyti maitinimą išsinešimui bei į kambarius, dalyvauti individualiose ekskursijose, audio turuose, užsiimti aktyviomis pramogomis lauke. Taip pat leidžiama naudotis gydomosiomis procedūromis apgyvendinimo įstaigose, turinčiose medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų licencijas.

Paslaugų teikėjų sąrašą galite rasti čia.

*„Keliauk Lietuvoje“ negali teikti informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, turinčių teisę pasinaudoti valstybės kompensuojamomis paslaugomis, sąrašus. Dėl kitų klausimų kreipkitės tel. 8 5 2640200 arba atostogosmedikams@lithuania.travel

Print Friendly, PDF & Email
Dėmesio!
Maloniai informuojame, kad projektas „Atostogos medikams“ baigėsi. Pagal galiojantį priemonės aprašą, kompensuojamosiomis turizmo paslaugomis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai pasinaudoti galėjo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d. imtinai.
Atkreipiame dėmesį, kad projektui pasibaigus uždaroma elektroninio pašto dėžutė atostogosmedikams@lithuania.travel. Dėkojame už bendradarbiavimą viso projekto metu!