Priemonės aprašas ir DOKUMENTŲ FORMOS

 1. Kokios turizmo paslaugos bus kompensuojamos valstybės?

Apgyvendinimo paslaugos, organizuotos turistinės kelionės ir turizmo paslaugų rinkiniai, kuriuos gali sudaryti pervežimo, transporto priemonių nuomos, apgyvendinimo ir kitos neatsiejamos paslaugos, pavyzdžiui – maitinimas, sveikatingumo paslaugos ir bilietai į lankytinus objektus. Įsigytos paslaugos gali būti teikiamos tik Lietuvos teritorijoje.

 1. Kas gali įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – licencijuoti gydytojai (medicinos gydytojai, gydytojai rezidentai, šeimos gydytojai ar gydytojai specialistai), akušeriai ir bendrosios praktikos slaugytojai. 

Pagal šiuo metu rengiamą aprašo pakeitimą, projekte taip pat galės dalyvauti galiojančias licencijas turintys ir į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytus sąrašus įtraukti odontologai ir burnos priežiūros specialistai. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Šiuo metu rengiamame aprašo pakeitime taip pat numatyta, kad valstybės kompensuojamomis paslaugomis galės naudotis ir nelicencijuoti gydymo įstaigų darbuotojai, įtraukti į savivaldybių sudarytus ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtintus nelicencijuotų gydymo įstaigų darbuotojų sąrašus. Turizmo paslaugų kuponai su unikaliu serijos numeriu bus dokumentas, patvirtinantis galimybę pasinaudoti kompensacija. Turizmo kuponais pasinaudoti bus galima tik nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. Anksčiau turizmo paslaugų su kuponu užsisakyti nepavyks, kadangi turizmo paslaugų teikėjams matomoje administracinėje sistemoje unikalūs kodai bus aktyvinti tik nuo pirmosios rudens dienos.

 1. Ar šia priemone galės naudotis odontologai, burnos priežiūros specialistai?

Priemone galės naudotis tik į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytus sąrašus įtraukti odontologai ir burnos priežiūros specialistai, darbavęsi COVID–19 pandemijos metu. Daugiau informacijos galite rasti čia.

 1. Ar šia priemone galės naudotis greitosios pagalbos vairuotojai?

Taip, paramedikai ir greitosios pagalbos vairuotojai taip pat galės pasinaudoti priemone, tačiau savivaldybės turėtų pateikti darbuotojų, dirbusių COVID–19 pandemijos metu, sąrašus.

 1. Jei sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas neturi licencijos, ar galės dalyvauti priemonėje?

Taip, jei yra savivaldybės pateiktame sąraše. Turizmo paslaugų kuponai su unikaliu serijos numeriu bus dokumentas, patvirtinantis galimybę pasinaudoti kompensacija. Turizmo kuponais pasinaudoti bus galima tik nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. Anksčiau turizmo paslaugų su kuponu užsisakyti nepavyks, kadangi turizmo paslaugų teikėjams matomoje administracinėje sistemoje unikalūs kodai bus aktyvinti tik nuo pirmosios rudens dienos.

 1. Kaip man sužinoti, ar galiu naudotis valstybės kompensuojamomis paslaugomis?

Projekte gali dalyvauti galiojančias licencijas turintys gydytojai, slaugytojai ir akušeriai. Savo licencijos galiojimą galite pasitikslinti www.licencijavimas.lt

Pagal šiuo metu rengiamą aprašo pakeitimą, projekte taip pat galės dalyvauti galiojančias licencijas turintys ir į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytus sąrašus įtraukti odontologai ir burnos priežiūros specialistai. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Šiuo metu rengiamame aprašo pakeitime taip pat numatyta, kad valstybės kompensuojamomis paslaugomis galės naudotis ir nelicencijuoti gydymo įstaigų darbuotojai, įtraukti į savivaldybių sudarytus ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtintus nelicencijuotų gydymo įstaigų darbuotojų sąrašus. Sąrašuose esantys gydymo įstaigų darbuotojai gaus vardinius turizmo paslaugų kuponus su unikaliu serijos numeriu – tai bus dokumentas, patvirtinantis galimybę pasinaudoti kompensacija. Dėl informacijos, ar Jums skirtas turizmo paslaugų kuponas, prašoma kreiptis į savivaldybę, kurioje dirbate. Turizmo kuponais pasinaudoti bus galima tik nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d.

 1. Ar sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, kuriems priklauso valstybės kompensuojamos turizmo paslaugos, sąrašai bus skelbiami viešai?

Ne, sąrašai nebus viešinami.

 1. Kada bus galima panaudoti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?

Valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugomis pasinaudoti bus galima nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2020 lapkričio mėn. 30 d.

 1. Nuo kada galima užsisakyti turizmo paslaugas?

Paslaugų teikimas galimas nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. Turizmo paslaugas užsakyti galima patikrinus paslaugos gavėjo informaciją internetiniame įrankyje paslaugų gavėjams identifikuoti.  Įrankio papildymas turizmo paslaugų kuponų tikrinimu planuojamas nuo rugsėjo 1 d.

 1. Kokia suma už suteiktas turizmo paslaugas kompensuojama valstybės?

Valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų vertė vienam sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojui – 200 eurų su PVM.

 1. Ar galima įsigyti turizmo paslaugų už mažesnę sumą?

Galima, tačiau nepanaudota dalis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams nekompensuojama.

 1. Ar galima įsigyti turizmo paslaugų už didesnę sumą?

Galima, tačiau, jei turizmo paslaugų, kuriomis nori pasinaudoti sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas, suma yra didesnė, skirtumą sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojas padengia savo lėšomis.

 1. Ar galima įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas kelis kartus mažesnėmis sumomis?

Ne. Kompensuojamas turizmo paslaugas vienas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali įsigyti tik vieną kartą iš vieno paslaugų teikėjo.

 1. Ar galima įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas iš kelių teikėjų?

Negalima. Valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų suma į dalis neskaidoma, todėl paslaugas galima įsigyti tik iš vieno paslaugų teikėjo. Valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugomis vienas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali pasinaudoti tik vieną kartą, o nepanaudota lėšų dalis nėra kompensuojama.

 1. Į ką reikėtų kreiptis, norint įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, norėdami pasinaudoti valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugoms, turėtų kreiptis į licencijuotą turizmo paslaugų teikėją (apgyvendinimo paslaugų teikėją, kelionių organizatorių arba kelionių pardavimo agentą), kurio siūlomą turizmo paslaugą ketina įsigyti. Aktualūs licencijuotų teikėjų sąrašai pateikiami čia.

Medikų patogumui teikėjų, kurie susipažino su priemonės reikalavimais, sąrašas patalpintas čia.

 1. Ar paslaugų užsakymas vyks tiesiogiai?

Taip. Paslaugas reikės užsisakyti tiesiogiai iš turizmo paslaugų teikėjo.

 1. Kur yra skelbiami specialūs pasiūlymai medikams?

Turizmo paslaugų teikėjų svetainėse. Svetainėje atostogosmedikams.lt skelbiamas teikėjų sąrašas yra informacinis ir pateiktas vartotojų patogumui.

 1. Kokius dokumentus reikėtų turėti su savimi? Ką reikės pateikti įsigyjant turizmo paslaugas?

Pagal šiuo metu rengiamą aprašo pakeitimą, kreipdamiesi dėl valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų įsigijimo, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai turėtų su savimi turėti ir teikėjui pateikti galiojančios licencijos numerį, o jei licencijos neturi, bet patenka į savivaldybių pateiktus nelicencijuotų darbuotojų sąrašus – turizmo paslaugų kuponą. Taip pat būtina su savimi turėti ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams turizmo paslaugų teikėjas taip pat pateiks paslaugos gavėjo sąžiningumo deklaraciją ir paprašys ją pasirašyti.

 1. Kas yra turizmo paslaugų kuponas ir kas juos gauna?  

Turizmo paslaugų kuponas suteikiamas į savivaldybių sąrašus įtrauktiems sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams, neturintiems licencijų. Turizmo paslaugų kuponai su unikaliu serijos numeriu bus dokumentas, patvirtinantis galimybę pasinaudoti kompensacija.

Turizmo kuponais pasinaudoti bus galima tik nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. Anksčiau turizmo paslaugų su kuponu užsisakyti nepavyks, kadangi turizmo paslaugų teikėjams matomoje administracinėje sistemoje unikalūs kodai bus aktyvinti tik nuo pirmosios rudens dienos.

 1. Ar turizmo paslaugos kompensuojamos tik sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams ar ir jų šeimos nariams?

Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali įsigyti kompensuojamas turizmo paslaugas tik vieną kartą iš vieno paslaugų teikėjo savo vardu. Užsakant apgyvendinimo paslaugas, apribojimai numerio tipui ir kategorijai nėra taikomi. Paslaugos negali būti perleistos tretiesiems asmenims.

Print Friendly, PDF & Email
Dėmesio!
Maloniai informuojame, kad projektas „Atostogos medikams“ baigėsi. Pagal galiojantį priemonės aprašą, kompensuojamosiomis turizmo paslaugomis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai pasinaudoti galėjo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d. imtinai.
Atkreipiame dėmesį, kad projektui pasibaigus uždaroma elektroninio pašto dėžutė atostogosmedikams@lithuania.travel. Dėkojame už bendradarbiavimą viso projekto metu!