D.U.K Paslaugų tEIkėjams

 1. Kokios turizmo paslaugos yra kompensuojamos valstybės?

Apgyvendinimo paslaugos, organizuotos turistinės kelionės ir turizmo paslaugų rinkiniai, kuriuos gali sudaryti pervežimo, transporto priemonių nuomos, apgyvendinimo ir kitos neatsiejamos paslaugos, pavyzdžiui – maitinimas, sveikatingumo paslaugos ir bilietai į lankytinus objektus, ir kitos paslaugos. Įsigytos paslaugos gali būti teikiamos tik Lietuvos teritorijoje.

 1. Kas gali teikti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?

Paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjai, vietinio turizmo kelionių organizatoriai, kelionių pardavimo agentai ar turizmo paslaugų rinkinio pardavėjai, įtraukti į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje skelbiamus licencijuotų turizmo paslaugų teikėjų sąrašus ir užsiregistravę interneto svetainėje www.atostogosmedikams.lt.

Turizmo paslaugų teikėjo licencijos numerį galite sužinoti informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt  įvedę asmens/ juridinio asmens kodą.

Jei neradote informacijos apie jums išduotą licenciją, prašome susipažinti su šiuose puslapiuose skelbiama informacija ir kreiptis dėl jos gavimo:

Apgyvendinimo paslaugų teikėjams – informacija skelbiama čia.

Kelionių organizatoriams – informacija skelbiama čia.

Kelionių pardavimo agentams – informacija skelbiama čia.

Skiriamas finansavimas yra laikomas de minimis pagalba, todėl turizmo paslaugų teikėjai turi įsitikinti, kad per pastaruosius trejus metus neviršijo 200 tūkst. eurų de minimis pagalbos, įskaitant kompensacijas už turizmo paslaugas, suteiktas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams.

 1. Kas gali įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?
 • Licencijuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai:
  • Slaugos praktikos licenciją, akušerijos praktikos licenciją ar medicinos praktikos licenciją, galiojusią ekstremalios padėties metu, turintys sveikatos priežiūros specialistai.
  • Karantino metu sveikatos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartis su Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritoriniais skyriais, privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis, dirbę burnos priežiūros praktikos licenciją arba odontologijos praktikos licenciją turintys specialistai.
 • Nelicencijuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai:
  • Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Laisvės atėmimo vietų ligoninės sąrašuose, pateiktuose oficialiu raštu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, nurodyti sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantys asmenys, kurie, esant koronaviruso pandemijos sukeltai ekstremaliajai padėčiai, dirbo pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punkte nurodytas profesijas.
  • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, karantino metu dirbę Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 ir 15 straipsniuose apibrėžtose institucijose, kurių sąrašus sudaro Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
  • Kiti darbuotojai, dėl karantino metu padidėjusio darbo krūvio įtraukti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Laisvės atėmimo vietų ligoninės ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sąrašus.

Licencijuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai į paslaugų teikėjus galės kreiptis su galiojančios licencijos numeriu.

Nelicencijuotiems sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteikiami turizmo paslaugos kuponai. Turizmo paslaugų kuponai su unikaliu serijos numeriu yra dokumentas, patvirtinantis galimybę pasinaudoti kompensacija. Turizmo kuponais pasinaudoti galima nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.

 1. Nuo kada galima teikti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?

Valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugas teikti galima nuo šių metų rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.

 1. Nuo kada galima užsisakyti turizmo paslaugas?

Paslaugų teikimas galimas nuo šių metų rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.

Turizmo paslaugas užsakyti galima patikrinus sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų duomenis internetiniame įrankyje paslaugų gavėjams identifikuoti. Licencijas galima tikrinti nuo rugpjūčio 21 d., turizmo paslaugų kuponų tikrinimo funkcija prieinama nuo rugsėjo 1 d.

 1. Kokia suma už suteiktas turizmo paslaugas kompensuojama valstybės?

Valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų vertė vienam sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojui – 200 eurų su PVM.

 1. Ar galima suteikti turizmo paslaugų už mažesnę sumą?

Galima, tačiau valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų suma į dalis neskaidoma, o nepanaudota dalis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams negali būti kompensuojama.

 1. Ar galima suteikti turizmo paslaugų už didesnę sumą?

Galima, tačiau, jei turizmo paslaugų, kuriomis nori pasinaudoti sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas, suma yra didesnė, skirtumą sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojas padengia savo lėšomis.

 1. Kokiu atveju sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas susimoka turizmo paslaugos teikėjui?

Vieninteliu atveju – jei turizmo paslauga kainuoja daugiau bei 200 eurų su PVM, tuomet sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas sumoka perviršį.

 1. Į ką kreiptis norint gauti valstybės kompensaciją už suteiktas turizmo paslaugas?

Dėl kompensacijos turizmo paslaugų teikėjai turi kreiptis į priemonės administratorių – nacionalinę turizmo skatinimo agentūrą „Keliauk Lietuvoje“, el. paštu adresu atostogosmedikams@lithuania.travel arba registruotu paštu adresu: VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, Gedimino pr. 38, Vilnius.

 1. Kokius dokumentus administratoriui turi pateikti turizmo paslaugų teikėjas, norėdamas gauti kompensaciją už suteiktas turizmo paslaugas?
 • Užpildytą mokėjimo prašymą.
 • Licencijuoto sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo galiojančios licencijos numerį arba nelicencijuoto sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui asmeniškai išduoto vardinio kupono kopiją.
 • Kompensuojamos turizmo paslaugos gavėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopiją.
 • Kompensuojamos turizmo paslaugos gavėjo užpildytą sąžiningumo deklaraciją, patvirtinančią, kad sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas pagal Aprašą teikiamomis turizmo paslaugomis naudojasi pirmą kartą.
 • Turizmo paslaugų gavėjui išrašytą sąskaitą faktūrą, patvirtinančią, kokia paslauga buvo suteikta, jos suteikimo data ir kaina.
 • Užpildytą sutikimo dėl de minimis pagalbos teikimo formą ir „Vienos įmonės“ deklaraciją, jei paslaugos teikėjas kreipiasi de minimis pagalbos pirmą kartą.
 1. Kokie yra mokėjimo dokumentų teikimo terminai?

Turizmo paslaugų teikėjas priemonės administratoriui visus reikalingus dokumentus turėtų pateikti per 10 darbo dienų nuo turizmo paslaugų suteikimo.

 1. Per kiek laiko turizmo paslaugų teikėjui išmokama kompensacija už suteiktas turizmo paslaugas?

Mokėjimas už suteiktas turizmo paslaugas turizmo paslaugų teikėjui atliekamas per 5 kalendorines dienas nuo tinkamų dokumentų pateikimo.

 1. Ar kompensuojamų turizmo paslaugų teikėjas gali daryti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų asmens dokumentų kopijas?

Taip. Taikomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimai nurodomi priemonės apraše (32 punktas).

 1. Ar reikia daryti paslaugų gavėjo asmens tapatybės kortelės abiejų pusių kopiją?

Ne, užtenka asmens tapatybės kortelės titulinės pusės (su nuotrauka) kopijos.

 1. Kokią juridinę galią turi sąžiningumo deklaraciją, kurią pasirašo medikas? Kokia atsakomybė kyla už neteisingos informacijos pateikimą?

Sąžiningumo deklaraciją užpildę asmenys atsako už teisingos ir tikslios informacijos pateikimą turizmo paslaugų teikėjams. Turizmo paslaugų teikėjai, prieš suteikdami paslaugas, patikrina sąžiningumo deklaraciją užpildžiusio asmens duomenų autentiškumą ir privalo įsitikinti, kad visi pateikti duomenys yra tikslūs. Jei pateikti duomenys yra netikslūs ar neteisingi, turizmo paslaugų teikėjas turi paprašyti juos patikslinti. Jei, patikslinus duomenis, paaiškėja, kad asmuo neturi teisės į kompensaciją už suteikiamas paslaugas, asmeniui paslaugos teikiamos už pilną jų kainą. Už neteisingos informacijos pateikimą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir privalo atlyginti visus nuostolius, kurie gali kilti turizmo paslaugų teikėjams, jei paaiškėja, kad asmuo neturėdamas tam teisės, pasinaudojo kompensacija už suteiktas paslaugas.

 1. Kokiu atveju sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai turi pateikti licencijos numerį ir kokiu – turizmo paslaugų kuponą?

Licencijuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai (slaugos praktikos licenciją, akušerijos praktikos licenciją, medicinos praktikos licenciją, burnos priežiūros praktikos licenciją arba odontologijos praktikos licenciją turintys specialistai) į paslaugų teikėjus kreipiasi su galiojančios licencijos numeriu.

Nelicencijuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai turizmo paslaugų teikėjams pateikia turizmo paslaugų kuponus.

Kupono pavyzdį galite rasti čia.

 1. Kur galima patikrinti, ar sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas kompensuojamomis turizmo paslaugomis naudojasi pirmą kartą?

Licencijų numerius ir turizmo paslaugų kuponus galima patikrinti turizmo paslaugų teikėjų patogumui sukurtame įrankyje. Prisijungimus prie šio įrankio paslaugų teikėjai gauna elektroniniu paštu, užsiregistravę atostogosmedikams.lt.

 1. Ar reikia tikrinti licenciją, jei sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas kreipiasi su kuponu?

Rekomenduojama. Kai tikrinate turizmo paslaugų kupono numerį, papildomai paklauskite, ar sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas turi galiojančią licenciją ir patikrinkite ją. Jei ji užimta, valstybės kompensuojamų paslaugų teikti nebegalite.

 1. Ar su mokėjimo prašymu administratoriui reikia pateikti kupono originalą ar kopiją?

Administratoriui teikiama skaitmeninė kupono kopija. Kupono originalas yra sunaikinamas vietoje padarius skaitmeninę kupono kopiją.

 1. Ar paslaugų teikėjas turi išrašyti medikui PVM sąskaitą-faktūrą?

Taip.

 1. Ar į sąskaitą gali būti įtrauktas kurorto mokestis?

Ne.

 1. Ar galima dalį turizmo paslaugų paketo pakeisti dovanų kuponu ir teikti mokėjimo prašymą už turizmo paslaugų paketo apmokėjimą? Ar galima siūlyti medikams tik dovanų kuponus? Ar galima siūlyti abonementus?

Negalima.

 1. Ar galima siūlyti paslaugas, skirtas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų grupėms? 

Galima, bet reikėtų patikrinti kiekvieno grupės nario – sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo – duomenis, ir mokėjimo prašyme nurodyti, kokią paslaugą gavo kiekvienas paslaugos gavėjas. Paslaugų teikėjas turėtų kiekvieno grupės nario paprašyti asmens dokumento bei galiojančio licencijos numerio arba turizmo paslaugų kupono ir patikrinti, ar kompensuojamomis paslaugomis asmuo dar nesinaudojo, taip pat paprašyti pasirašyti sąžiningumo deklaraciją.

 1. Ar galima teikti vieną mokėjimo prašymą keliems užsakymams?

Taip.

 1. Ar turizmo paslaugų teikėjo patirtos išlaidos kompensuojamos, jei paslauga sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas nepasinaudoja, nors yra ją rezervavęs?

Paslaugos teikėjas gali teikti mokėjimo prašymą kompensacijai gauti tik po paslaugos suteikimo. Jei paslauga sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas nepasinaudoja, kompensacijos išmokėjimas negalimas.

 1. Ar reikia turizmo paslaugos teikėjui pildyti “vienos įmonės” deklaraciją?

Taip, ji teikiama administratoriui su pirmu mokėjimo prašymu.

Vienos įmonės deklaraciją galite rasti čia.

 1. Kodėl turizmo paslaugos teikėjui svarbu žinoti galimos gauti de minimis pagalbos sumą?

Kompensavimas teikiamas turizmo paslaugų teikėjams kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013.26.

Administratorius, gavęs mokėjimo prašymą, tikrina turizmo paslaugų teikėjo teisę gauti de minimis pagalbą, kad įsitikintų, ar dėl naujos suteikiamos de minimis  pagalbos nebus viršyta de minimis pagalbos suteikimo suma (200 000 eurų per trejus metus).

Tam, kad būtų išmokėta visa mokėjimo prašyme nurodyta kompensacija, reikia, kad turizmo paslaugos teikėjui likusi galima suteikti de minimis pagalbos suma būtų lygi arba didesnė už mokėjimo prašyme nurodytą kompensacijos sumą.

 1. Kaip turizmo paslaugos teikėjui sužinoti, kokia yra galima gauti de minimis pagalbos suma?

Administratorius mokėjimų prašymų tikrinimui naudojasi Konkurencijos tarybos valdomo Valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registro, kur registruojama visa suteikiama valstybės pagalba ir de minimis pagalba, duomenimis.

Turizmo paslaugų teikėjas gali planuoti kompensuojamų turizmo paslaugų teikimo apimtis pagal galimą gauti de minimis pagalbos sumą, sužinojęs tikslią suteiktos de minimis pagalbos sumą iš Konkurencijos tarybos. Pažymą apie ūkio subjektui suteiktą de minimis pagalbą Konkurencijos taryba išduoda per 5 darbo dienas. Prašymo pildymo ir išdavimo informacija pateikiama čia.

Be to, paslaugų teikėjams skirtame internetiniame įrankyje bus įdiegta funkcija, kuri leis preliminariai įsivertinti gautos de minimis pagalbos dydį.

 1. Pateikiau prašymą dalyvauti šioje programoje, bet el. paštu negavau patvirtinimo. Ar mano registracija sėkminga?

Registracijos metu asmeniškai susisiekiama su tais paslaugų teikėjais, dėl kurių registracijos iškyla neaiškumų. Jeigu su jumis nebuvo susisiekta, jūsų registracija yra priimta. Ją galite patikrinti čia.

Elektroniniu paštu, kurį užregistravote, netrukus turėtumėte gauti automatinį laišką su prisijungimais prie paslaugų teikėjams skirto internetinio įrankio.

 1. Kas yra turizmo paslaugų kuponas ir kas juos gauna?

Turizmo paslaugų kuponas suteikiamas į Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Laisvės atėmimo vietų ligoninės ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sudarytus sąrašus įtrauktiems sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams, neturintiems licencijų. Turizmo paslaugų kuponas su unikaliu serijos numeriu yra dokumentas, patvirtinantis galimybę pasinaudoti kompensacija. Turizmo kuponais pasinaudoti galima nuo šių metų rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.

32. Ar kelionių organizatoriams, norintiems dalyvauti projekte, būtina vietinio turizmo licencija?

Jei neturite vietinio turizmo kelionių organizatoriaus pažymėjimo, bet turite atvykstamojo ar išvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus pažymėjimą, galite dalyvauti priemonėje vykdydami kelionių pardavimo agento veiklą ir tarpininkaudami kitiems paslaugų teikėjams, galintiems teikti paslaugas. Kelionių pardavimo agento licencija neprivaloma, tačiau privaloma deklaruoti vykdomą kelionių pardavimo agento veiklą teikiant kelionių organizatoriaus veiklos ataskaitą VVTAT. Savo, kaip kelionių organizatoriaus sukurtų vietinio turizmo kelionių ar paslaugų pardavinėti negalite.

33. Pildant „vienos įmonės“ deklaraciją, prašoma atsakyti į klausimą „Ar de minimis pagalba suteikiama už paskolą, lizingą ar garantiją, t. y. deklaruojančioji įmonė kreipėsi dėl lizingo, paskolos ar garantijos?“ ir pasirinkus atsakymą „TAIP“ užpildyti priedą. Kur rasti priedą, jei atsakau „TAIP“?

 Šioje deklaracijos dalyje turėtumėte pasirinkti atsakymą „NE“, nes pagal priemonę teikiamas finansavimas – negrąžinamoji subsidija. Priedas neteikiamas.

Print Friendly, PDF & Email
Dėmesio!
Maloniai informuojame, kad projektas „Atostogos medikams“ baigėsi. Pagal galiojantį priemonės aprašą, kompensuojamosiomis turizmo paslaugomis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai pasinaudoti galėjo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d. imtinai.
Atkreipiame dėmesį, kad projektui pasibaigus uždaroma elektroninio pašto dėžutė atostogosmedikams@lithuania.travel. Dėkojame už bendradarbiavimą viso projekto metu!